vitrychenko_002_portrait_2.png

Elena Vitrychenko UKR, hoop 1998