vitrychenko_002_portrait_2.png

Elena Vitryhenko UKR, hoop 1998